Breathe Tech

Garanti og returnering

Tak, fordi du købte din Breathe Tech produkt, vi håber, du bliver glad for at bruge det. Vi holder ikke op med at passe på vores produkter, når de forlader os, og selv efter din garanti er afsluttet, vil vi stadig være klar til at hjælpe.

Sådan får du garantiservice

I det usandsynlige tilfælde, at dit produkt har brug for garantiservice, skal der anmodes om en returneringstilladelse fra vores kundeserviceteam, bedes du kontakte os på support@breathe-tech.com


For at undgå unødvendig ulempe fra din side anbefaler vi, at du læser brugervejledningen og ofte stillede spørgsmål om, før du søger garantiservice. Disse kan findes på https://help.breathe-tech.com.

Hvad dækker garantien?

A Breathe Tech garanti dækker reparation eller udskiftning (kl Breathe Techskønsbeføjelse) af din Breathe Tech produkt, hvis det viser sig at være defekt på grund af defekt materiale eller udførelse, i en periode på et år fra købsdatoen, undtagen når du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og du har købt din Breathe Tech produkt i EØS, i hvilket tilfælde garantiperioden er to år fra købsdatoen. Hvis nogen del ikke længere er tilgængelig, Breathe Tech erstatter det med en funktionel udskiftningsdel. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes ikke af denne garanti.

Hvad er ikke dækket af garantidækningen?

Hvis en Breathe Tech produktet bruges på den måde, det er beregnet til, og det udvikler en fejl inden for garantiperioden, er det vores ansvar at reparere eller udskifte det. Der er dog nogle omstændigheder, hvor en Breathe Tech garantien dækker ikke reparation eller udskiftning. Her er hvad der ikke er dækket:

  1. Uagtsom brug, misbrug, forsømmelse eller skødesløs betjening af produktet;
  2. Brug af produktet til andet end normale husholdningsformål i det land, hvor det blev købt.
  3. Reparationer eller ændringer udført af andre parter end Breathe Tech eller dets autoriserede agenter.

Breathe Tech garanterer ikke, at betjeningen af ​​produktet vil være uafbrudt eller fejlfri.

Vilkår og betingelser for garantien

Er Breathe Tech garantier, der kan overføres?

Breathe Tech garantier kan overføres med produktet, forudsat at det originale købsbevis fra en anerkendt forhandler leveres sammen med bevis for enhver ejerskift af maskinen, hvilket bekræfter, at maskinen var i god stand, da ejerskiftet fandt sted.

Dine juridiske rettigheder forbeholdes

Forbrugere har juridiske (lovbestemte) rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af forbrugerprodukter. Denne garanti påvirker ikke de lovbestemte rettigheder, du måtte have, eller de rettigheder, der ikke kan udelukkes eller begrænses, eller rettighederne over for den person, som du købte produktet fra. Du kan hæve alle rettigheder, du har efter eget skøn. 

Har du spørgsmål, bedes du kontakte os på support@breathe-tech.com.